Kiedy udać się do logopedy

Do logopedy należy udać się, gdy:

Jeśli rodziców niepokoi budowa narządów mowy (np. zgryz, długość wędzidełka podjęzykowego) lub jego sprawność (np. dziecko nadmiernie się ślini).

Jeśli dziecko ma duże problemy z zabawą w minki, czyli gimnastykę buzi i języka.

Dziecko nieprawidłowo oddycha, tzn, w czasie kiedy nie mówi ma otwarte usta.

Gdy dziecko ma przewlekłą chrypę, nawet gdy jest zdrowe.

Dziecko źle odgryza i gryzie, je wybiórczo, nieprawidłowo połyka, „ucieka” mu jedzenie z buzi.

Dziecko wsuwa język między zęby podczas mówienia.

Osobom z otoczenia dziecka wydaje się. że dziecko ich nie słyszy, bądź też nie rozumie wydawanych poleceń, warto wtedy udać się do specjalisty, by ocenił czym jest to spowodowane.

Mowa dziecka jest niezrozumiała dla otoczenia.

Zauważymy, że etap rozwoju mowy dziecka nie jest typowy dla jego wieku:

  • Gdy wieku sześciu miesięcy dziecko nie gaworzy (brak sylab: ma – ma – ma, ta – ta – ta ).
  • Jeśli po pierwszym roku życia nie wypowiada sylab lub/oraz pojedynczych słów.
  • Jeśli w wieku 18 miesięcy nie mówi prostych słów np.: mama, tata, baba, dada.
  • Jeśli w wieku 24 miesięcy nie łączy prostych słów w proste zdania i nie podejmuje prób komunikowania się z otoczeniem.
  • Gdy w wieku dwóch lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (a,e,i,o,u,y).
  • Gdy, po ukończeniu trzeciego roku życia, dziecko zamienia głoski dźwięczna na bezdźwięczne: [d] na [t] (np. zamiast dom mówi tom), [w] na [f] (zamiast wata mówi fata), [g] na [k] (zamiast gęś mówi kęś), [b] na [p] (zamiast but mówi put) oraz głoski [k,g] zamienia na [t,d] a [l] na [j]
  • W sytuacji gdy dziecko, w wieku trzech lat, przestawia bardzo dużo sylab lub skraca bardzo skraca, przekręca wyrazy, co powoduje, że jego mowa jest niewyraźna i niezrozumiała.
  • Gdy w wieku czterech lat nie pojawiają się głoski szumiące: [sz],[ ż], [cz], [dż].
  • Gdy w wieku 5 lat nie pojawia się głoska głoska [r].