Mity

AUTYZM – MITY

 


W opublikowanym na początku roku raporcie amerykańskie Cenra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) podały, że w Stanach Zjednoczonych szacunkowo 1 na 68 dzieci w wieku szkolnym cierpi na zaburzenie ze spektrum autyzmu (14,6/1000)[1]. Statystyki nie zmieniły się znacznie od tych, opublikowanych w 2014r., jednak skala zjawiska jest znacząca. Nie dziwi zatem fakt, że o autyzmie mówi się coraz więcej. Niestety nie zawsze mamy do czynienia z informacjami, które potwierdzone są rzetelnymi badaniami naukowymi. Przyjrzyjmy się zatem najczęstszym mitom związanym z ASD (ang. autism spectrum disorder – zaburzenia ze spektrum autyzmu).

 

  • Na autyzm cierpią wyłącznie chłopcy

 

Prawdą jest, że autyzm znacznie częściej diagnozowany jest u chłopców, jednak nierzadko występuje również u dziewczynek[2].

 

  • Chorzy na autyzm nie mówią

 

Opóźnienie w rozwoju mowy lub całkowity jej brak jest jednym z głównych i najwcześniejszych symptomów autyzmu, jednak zdarzają się pacjenci (zwłaszcza z Zepołem Aspergera), którzy sprawnie posługują się językiem (jest on jednak najczęściej bardzo specyficzny).

 

 

 

  • Autyzmu nie da się rozpoznać do 4 – 5 roku życia.

 

Najnowsze badania sugerują, że pierwsze objawy autyzmu można dostrzec już u niemowląt. [3] W zasadzie w wielu przypadkach postawienie przez zespół specjalistów (psycholog, logopeda, neurolog) trafnej diagnozy możliwe jest już przed 2 urodzinami. Do objawów, które powinny zaniepokoić rodzica należą w szczególności: opóźniony rozwój mowy lub całkowity jej brak, zaburzony kontakt wzrokowy, schematyzmy, brak dzielenia uwagi, niewskazywanie palcem oraz ograniczona gestykulacja, niereagowanie na imię itd.

 

  • Autyści nie lubią bliskości, przytulania

 

W tym przypadku nie obowiązuje żadna zasada – niektóre osoby z ASD nie lubią dotyku, inne natomiast szukają bliskości, lubią być przytulane, głaskane itd.

 

  • Osoby z autyzmem często są genialne, mają niespotykane umiejętności

 

Sawantyzm czyli wybitne zdolności przejawiające się u osób z niepełnosprawnością intelektualną (w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu) jest zjawiskiem występującym dość rzadko – szacuje się, że 1 na 10 osób z autyzmem ma znaczące lub wybitne zdolności w jednej, określonej dziedzinie np. matematyce, co zwykle wiąże się z niespotykaną pamięcią[4].

 

 

 

 

  • Autyzm spowodowany jest szczepieniami

 

Żadne badania naukowe nie potwierdziły związku szczepień z autyzmem. Do tej pory specjaliści nie są zgodni co do genezy zaburzenia. Do czynników ryzyka obecnie zalicza się m.in. skłonności genetyczne, niektóre leki, starszy wiek matki[5].

 

  • Z autyzmu można „wyrosnąć”

 

Niestety nie jest to prawda, jednak prawidłowa i wcześnie rozpoczęta kompleksowa terapia może złagodzić objawy zaburzenia i poprawić funkcjonowanie dziecka.

 

  • Osoby z ASD są niebezpieczne

 

Zdarza się, że niektóre osoby z zaburzeniem ze spektrum autyzmu przejawiają zachowania agresywne i autoagresywne, jednak nie jest to zasada. Najczęściej tego typu zachowania są reakcją na np. stresujące wydarzenie, znaczącą zmianę w otoczeniu lub w porządku dnia.

 

 

 

 

 

 

 

[1]    http://www.cdc.gov/media/releases/2016/p0331-children-autism.html

[2]    http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/ss/ss6503a1.htm

[3]    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2366821/

[4]    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2677584/

[5]    http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/research.html