Oferta

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna jest kilkuetapowym postępowaniem badawczym mającym na celu stwierdzenie bądź wykluczenie zaburzeń logopedycznych, opóźnień rozwoju mowy, nieprawidłowości komunikacyjnych wynikających z zaburzeń rozwojowych. Diagnozę stawia się na podstawie danych zebranych z wywiadu, obserwacji, testów językowych. W trakcie procesu diagnostycznego duże znaczenie mają również badania uzupełniające, do których zalicza się m.in.:

 • badanie sprawności aparatu artykulacyjnego
 • badanie kinestezji artykulacyjnej
 • badanie funkcji połykowej
 • badanie słuchu fonematycznego
 • orientacyjne badanie słuchu
 • badanie percepcji słuchowej i wzrokowej
 • badanie płynności, prozodii mowy
 • badanie emisji głosu

W wielu przypadkach logopeda zaleca również dodatkowe konsultacje specjalistyczne – laryngologiczne, neurologiczne, psychologiczne.

Jeśli Twoje dziecko np. nie reaguje na polecenia, około 3 roku życia wypowiada tylko pojedyncze słowa lub w ogóle nie podejmuje prób komunikacji, podczas mówienia wkłada język między zęby, jąka się niezwłocznie zgłoś się do logopedy!

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to kompleksowe działania mające na celu rozwiązanie wszelkich problemów komunikacyjnych (m.in. dyslalia, opóźniony rozwój mowy, afazja, dyzartria itp.)

By terapia logopedyczna była jak najefektywniejsza, należy pamiętać o kilku zasadach:

 • im wcześniej rozpocznie się terapię ewentualnych zaburzeń komunikacyjnych, tym większa szansa na powodzenie
 • praca w domu jest równie ważna, jak praca w gabinecie logopedycznym
 • zalecone przez logopedę ćwiczenia powinny być wykonywane systematycznie
 • rodzice powinni brać czynny udział w terapii, tj motywować dziecko do pracy, pomagać w ćwiczeniach domowych itp.

 W naszych placówkach terapia logopedyczna jest przeprowadzana w oparciu o autorskie, indywidualne programy terapeutyczne, tworzone co 2-3 miesiące. Zajęcia w gabinecie trwają zwykle 50 minut, ale istnieje możliwość ich skrócenia lub wydłużenia (w zależności od możliwości każdego pacjenta).

 

Chłopiec na chuśtawceDiagnoza SI

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny, podczas którego informacje dostarczane przez receptory wszystkich zmysłów są przez mózg rozpoznawane, segregowane, interpretowane, a także integrowane z wcześniejszymi doświadczeniami w taki sposób,by mogły być użyte do powstawania odpowiednich reakcji (wg  A. Jean Ayers).

Mózg przez cały czas bombardowany jest dużą ilością bodźców pochodzących z różnych systemów sensorycznych takich jak system dotykowy (czucie powierzchniowe), proprioceptywny (czucie głębokie), przedsionkowy, węchowy, smakowy, wzrokowy, słuchowy. Jeśli dziecko nieprawidłowo (za mocno lub za lekko) odbiera bodźce sensoryczne lub jeśli jego mózg źle interpretuje otrzymane informacje to może mieć to wpływ na:

 • relacje społeczne (np. unikanie kontaktów z rówieśnikami),
 • zachowanie (nieadekwatne do sytuacji),
 • reakcje emocjonalne (np. złość, labilność emocjonalna, agresja),
 • komunikację (np. opóźnienie rozwoju mowy)
 • uwagę (np. duża rozpraszalność),
 • równowagę (np. trudności w nauce jazdy na rowerze),
 • koordynację ruchową (np. trudności w łapaniu i rzucaniu piłki),
 • planowanie motoryczne (np. ma trudności w nauce nowych zabaw ruchowych).

Deficyty integracji sensorycznej zaburzają funkcjonowanie dziecka.

O poziomie rozwoju procesów integracji sensorycznej wnioskuje się na podstawie testów i prób klinicznych. Podczas diagnozy w naszych placówkach stosuje się m.in.:

 • Kliniczną Obserwację Integracji Sensorycznej (Z.Przyrowski),
 • Testy Południowokalifornijskie (J. Ayers)
 • Południowokalifornijski Test Oczopląsu Porotacyjnego (J. Ayers)
 • Test Integracji Wzrokowo-Ruchowej (K.E.Beery)
 • Kwestionariusz Sensomotoryczny (Z. Przyrowski)
 • Kwestionariusz Wrażliwości Czuciowej (Z. Przyrowski)
 • Kwestionariusz Wywiadu (K. Malinowska-Burchardt)

Standardowo diagnoza składa się z trzech spotkań (dwie sesje z dzieckiem i jedno spotkanie z rodzicem, podczas którego dokładnie omówienie są wyniki badań). Rodzic otrzymuje diagnozę na piśmie.

Chłopiec ze słuchawkamiTerapia pedagogiczna

W trakcie zajęć pedagogicznych wprowadzane są elementy m.in.:

 • Stymulacji pamięci (ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej na materiale konkretnym i symbolicznym),
 •  Terapii słuchowej – program Słucham i uczę się mówić
 •  Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania
 •  Stymulacjj zabawy (od naśladowania elementów zabawy tematycznej do rozbudowanych sekwencji z użyciem języka w dialogach).
 •  Stymulacji lewej półkuli mózgu (naśladowanie, kontynuowanie, uzupełnianie sekwencji i szeregów)
 •  Stymulacji pamięci (ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej na materiale konkretnym i symbolicznym)
 •  Ćwiczeń kategoryzacji
 •  Ćwiczeń myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego.

 

Dziewczynka blondynkaZajęcia polonistyczne 

Zajęcia polonistyczne służą rozwojowi i pogłębianiu świadomości językowej, mają na celu poznanie oraz utrwalenie wiadomości z zakresu gramatyki i ortografii języka polskiego. Są one dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta – ćwiczenia, karty pracy, wypisy z tekstów literackich są przygotowane przez osobę prowadzącą. Standardowo zajęcia trwają 50 minut, ale istnieje możliwość ich skrócenia lub wydłużenia (w zależności od potrzeb i możliwości ucznia).