Małgorzata Modzelewska

Malgorzata ModzelewskaMałgorzata Modzelewska – polonista, logopeda.

 

Jestem absolwentką filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Ukończyłam też podyplomowe studia z zakresu logopedii na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Przez wiele lat pracowałam w szkole jako polonistka.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestniczę w szkoleniach, kursach i konferencjach.

Ukończyłam 14- miesięczny staż logopedyczny w zakresie terapii logopedycznej dzieci ze spektrum autyzmu w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej SYNAPSIS w Warszawie.

Pracuję z dziećmi z zaburzeniami komunikacji, dwujęzycznymi, autystycznymi, z Zespołem Downa, dyslektycznymi i zagrożonymi dysleksją (wiele lat uczestniczyłam w Programie Edukacyjno- Terapeutycznym ORTOGRAFFITI).

Pomagam uczniom w nadrobieniu zaległości z języka polskiego.

Prowadzę terapię Metodą Krakowską. Ukończyłam cykl szkoleń oraz 6- miesięczny staż Metody Krakowskiej.