Katarzyna Fraj

Katarzyna Fraj

Katarzyna Fraj – Logopeda dyplomowany, pedagog wspierający,

Ukończyłam studia licencjackie na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalność: poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. Jestem absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność  : pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego. We wrześniu 2016 roku na Uniwersytecie Warszawskim ukończyłam Pomagisterskie studium Logopedyczne, uzyskując  tytuł logopedy dyplomowanego.

W 2009 roku ukończyłam kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ukończyłam kurs kwalifikacyjny„ Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych”.

Odbyłam liczne praktyki między innymi w Szkole Podstawowej nr 68 we Wrocławiu pod okiem psychologa oraz pedagoga szkolnego. Od 2014 roku  mam możliwość pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy jak i zaburzeniami sprzężonymi. W  lutym 2015 roku rozpoczęłam współpracę z gabinetem logopedycznym Pani Ani Rejek.

Pracuję jako nauczyciel wspomagający w Niepublicznej Szkole Podstawowej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „PRZYLĄDEK”. W ramach pracy pogłębiam swoją wiedzę z zakresu alternatywnych sposobów komunikacji. Uzyskałam certyfikat z zakresu posługiwania się znakami MAKATON, który to uprawnia do stosowania tych znaków w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się. Ukończyłam kurs z alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się oraz szkolenie z terapii behawioralnej stosowanej w pracy z dziećmi z autyzmem.