Katarzyna Kamola

Katarzyna Kamola – logopeda, pedagog

W 2017 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna, realizowanym przez Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Wcześniej w 2013 roku ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie w czasie studiów zdobywałam na licznych praktykach logopedycznych, pedagogicznych i glottodydaktycznych w wielu placówkach na terenie Warszawy m.in. w Szkole Podstawowej nr 340, w Przedszkolu nr 253 „Akademia Pana Kleksa”, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP, w Poradni Logopedycznej LOGANN, w Instytucie Głuchoniemych oraz na wielu oddziałach Szpitala Klinicznego przy ulicy Banacha. Na ostatnim roku studiów logopedycznych odbyłam staż w gabinecie „Uśmiechnięty Logopeda”, w którym pracuję do dziś.

Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę i nabywam nowych umiejętności na różnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach, dotyczących między innymi pracy z dziećmi z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, czy z autyzmem.

W roku szkolnym 2017-2018 pracowałam w Niepublicznym Przedszkolu Montessori „Zdrowojeż” na Żoliborzu.

Obecnie pracuję w gabinecie „Uśmiechnięty Logopeda” oraz w Niepublicznym Przedszkolu „Szkrabki” na Kabatach.