Katarzyna Malinowska-Burchardt

Katarzyna-Malinowska-BurchardtKatarzyna Malinowska – Burchardt – logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog-terapeuta, oligofrenopedagog.

 

Ukończyłam:

 • Pedagogikę Specjalną (surdopedagogika) w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;
 • Podyplomowe Studium Logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskej w Warszawie;
 • Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie;
 • kurs kwalifikacyjny ogranizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej (terapeuta integracji sensorycznej);
 • kurs kwalifikacyjny organizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych (oligofrenopedagogika).

Brałam udział w licznych kursach doszkalających i szkoleniach, m.in.:

 • Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia” („Dyna – Lingua M.S”);
 • „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – rozpoznanie i praca z zachowaniami problemowymi”;
 • „Makaton. Program rozwoju komunikacji I° i II°”; „Zabawy w Makatonie”, „Metodyka w Makatonie”;
 • „Zastosowanie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od 3 roku życia”;
 • „Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym”;
 • „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” (część 1 i 2);
 • „Zespół Aspergera – diagnoza, edukacja, terapia”;
 • „Terapia ręki w teorii integracji sensorycznej”;
 • „Neurologopedia”;
 • „SLI – specyficzne zaburzenia językowe – diagnoza, prognoza, interwencja”;
 • „Rozwój i kształtowanie funkcji jedzenia i nabywanie umiejętności sensomotorycznych w obrębie aparatu artykulacyjnego małego dziecka”.
 • „Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu – strategie leczenia wg Marsha D.Kleini Tracy A. Delaney
 • „Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne” (Mary Kawar)

Ukończyłam również staż diagnozowania zaburzeń integracji sensorycznej
i jestem rekomendowana przez pana Zbigniewa Przyrowskiego. Pracę zawodową z dziećmi rozpoczęłam w 1999r. Obecnie pracuję w Przedszkolu Integracyjnym nr 247 w Warszawie (logopeda, terapeuta integracji sensorycznej). Współpracuję z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

Prywatnie – jestem mamą dwóch dziewczynek.