Małgorzata Duda

Małgorzata DudaMałgorzata Duda – pedagog specjalny (oligofrenopedagog, tyflopedagog), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, instruktor arteterapii, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny.

 

Ukończyłam studia na Uniwersytecie im. Marii- Curie Skłodowskiej w Lublinie (kierunki: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika i edukacja wczesnoszkolna), kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej ( Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa); uzyskałam tytuł instruktora arteterapii (Centrum Kształcenia Kadr Profesja, Lublin) oraz certyfikat terapeuty integracji sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Brałam udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach z zakresu metodyki pracy
z osobami z niepełnosprawnością i zaburzeniami rozwojowymi, dotyczące m.in.:

  • komunikacji wspomagającej i alternatywnej (MAKATON- szkolenie podstawowe, PECS- Picture Exchange Communication System-Poziom1, )
  • diagnozy funkcjonalnej (specjalistyczne szkolenie: „Globalna diagnoza profilu edukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”, Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej, Koszalin)
  • pracy nad zachowaniem (3- stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk)

Doświadczenie zdobyłam między innymi podczas sześciomiesięcznego szkolenia
i stażu praktycznego w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS. Od 2009 roku zawodowo pracuję z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – początkowo
w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Lublinie, gdzie prowadziłam terapię indywidualną oraz grupowe zajęcia z zakresu treningu umiejętności społecznych. W Warszawie pracowałam jako pedagog wspomagający w Przedszkolu Integracyjnym nr 394 a także jako wychowawca i terapeuta w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w Przedszkolu Specjalnym nr 213. Obecnie jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej, w klasie dla uczniów z autyzmem, gdzie oprócz edukacji prowadzę zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne.