Monika Turowska-Pakuła

Turowska-Pakuła MonikaMonika Turowska – Pakuła – neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog.

 

W 2009 roku ukończyłam dzienne studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Następnie ukończyłam studia podyplomowe z zakresu neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jestem terapeutą programu percepcyjno – motorycznego „Ruch dla uczenia się – Move to Learn”.

W trakcie studiów odbyłam liczne praktyki w placówkach oświatowych (m. in. PPP nr 7 w Warszawie, Zespół Szkół Specjalnych nr 99 w Warszawie) oraz medycznych (Szpital Bródnowski, Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam również w publicznych szkołach i przedszkolach. Od 2010 lat pracuję w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. Prowadzę zajęcia z dziećmi z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy oraz ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (zwłaszcza z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną).

Stale pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach, m. in:

„Rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”

„AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”

„Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”

„Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”

Od kilku lat uczestniczę w spotkaniach szkoleniowych i warsztatach umiejętności zawodowych dla logopedów.