Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna– służy podniesieniu efektywności i skuteczności edukacji dziecka, wyrównaniu braków w umiejętnościach szkolnych a wreszcie eliminowaniu niepowodzeń szkolnych i ich konsekwencji emocjonalnych i społecznych. Trudności w nauce szkolnej mogą być spowodowane wieloma czynnikami, między innymi dysleksją czy zaburzeniami w rozwoju. Indywidualne zajęcia pozwalają dostosować styl i metody pracy  do potrzeb i możliwości dziecka tak, aby skompensować ewentualne braki oraz rozwinąć mocne strony każdego dziecka.