Terapia psychologiczna

Diagnoza psychologiczna obejmuje sposób funkcjonowania osoby zgłaszającej się na badanie, a także sformułowanie zaleceń do dalszego postępowania i prognozy na przyszłość. Diagnozę psychologiczną wykonujemy z polecenia rodziców, lekarzy, nauczycieli czy samego klienta. Warto pamiętać, że na diagnozę psychologiczną zgłaszają się nie tylko osoby z zaburzeniami, ale również osoby doświadczające różnych trudności w życiu codziennym. Do psychologa w celu zdiagnozowania danego obszaru funkcjonowania może zgłosić się każdy, kto odczuwa potrzebę lepszego zrozumienia i poznania siebie.

Do podstawowych metod diagnostycznych stosowanych przez naszych psychologów należą: rozmowa, wywiad, obserwacja, a także testy i kwestionariusze psychologiczne. Metody te pozwalają na postawienie diagnozy dotyczącej funkcjonowania osoby w związku z badanym obszarem. Przedmiotem diagnozy może być poziom inteligencji, diagnoza osobowości, diagnoza predyspozycji zawodowych, diagnoza gotowości szkolnej, zaburzeń rozwojowych, zaburzeń psychicznych, diagnoza dysleksji, trudności w nauce, trudności wychowawczych, emocjonalnych.

Zgłaszając się na diagnozę psychologiczną, należy się spodziewać, że całość postępowania zamknie się od trzech do pięciu spotkań, podczas których psycholog zbierze wywiad na temat osoby badanej, przeprowadzi odpowiednie badania oraz omówi otrzymane wyniki. Diagnoza może być celem ostatecznym, ale może być także częścią dłuższego procesu terapeutycznego w zależności od potrzeb klienta. Po zakończeniu badania osoba zgłaszająca się na diagnozę otrzymuje opinię psychologiczną wraz z interpretacją wyników uzyskanych w badaniach oraz dalsze zalecenia. Nie ma możliwości, aby psycholog prowadzący diagnozę psychologiczną przekazał kopię przeprowadzanego badania.

Terapia psychologiczna:

 

Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami zachowania, trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi w nurcie terapii behawioralnej z wykorzystaniem elementów terapii poznawczej i ogólnorozwojowej w zależności od potrzeb klienta. Pracujemy z dzieckiem i jego rodziną wiedząc, że tylko przy pełnej współpracy psychologa z rodziną możemy osiągnąć zamierzone efekty.

Terapia poznawcza w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Główne założenia TSR:

  • Jeśli coś działa, rób tego więcej.
  • Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
  • Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj.
  • Nie komplikuj. Życie jest naprawdę proste.

TSR od innych terapii różni przede wszystkim to, że zamiast koncentrować się na problemie oraz jego analizie, skupia się na potrzebach klienta oraz na budowaniu rozwiązań, poprzez wyznaczanie wspólnie z klientem celu.

Interwencja kryzysowa dla osób doświadczających kryzysu podczas śmierci bliskich, choroby czy rozwodu.